A+ A A-

Språklig utvikling

  • Overordnet kategori: Artikler
  • Kategori: Meninger
  • Treff: 1047

Mot slutten av det 20. århundre har det gått inflasjon i rettskrivingsreformer. Det neste vil framskaffe et helt nytt skriftspråk gjennom en prosess i flere trinn. 

Det kan ventes å utarte seg slik:

I 2016 introduseres apostrof foran genitivs-s i egennavn. I 2017 utvides bruken også til genitiv's- eller fuge-s i fellesnavn. Samme året generalisere's regelen til å gjelde for alle ord som ender på enkelt-s.

I 2019 må alle sammen satte ord sær skrive's. «Å» overtar som konjunksjon å «og» går ut av språket.

I 2024 syn's folk flest at det har blitt for hvanskelig å huske hvilke ord som skal ha hv å hvilke som skal ha v, så hv blir skrive måte for alle slike ord. Samme året over tar «åsså» som infinitiv's merke. Det er nå få som sjenner for sjellen på skj, kj å sj, så sist nevnte blir felle's skrive måte for alle ord med disse konsonantene.

I 2031 går den arkaiske skrive måten «også» ut å erstatte's med «oxo». Samme året opp ta's boxtaven x i språket å ta's i bruk for x lyden etter en kort hvokal. Hved nytt ar opp gi's de sar norske vokalene æ, ø a å, a erstatte's av hen hold's hvi's a, o a a.

I 2039 gar Norge inn i EU, a ordet «nei» erstatte's av «ja». De's uten hviker det tidligere «ja» for det lenge mer populare «je's». : sam tidig privatisere's SprakRadet a sjope's av Dagbladet.

:i 2046 er det knapt noen som kan klare a sjille mellom «a» assa «assa», sa «assa» blir felle's skrive mate. :sex ar seinere etter mange ar's for hvirring sla's han assa hun sjonn sammen, assa skrive mata blir hvalg fritt, -en eller -a for den bestemte artikkela. : dobel konsonanta for sviner i 2048.

:in 2061 EU introduce su new gemeinsam sprog «Euro-talk» kai the vieux sprogs esse förbjudado.


Se forøvrig gjerne Idiocracy: http://www.imdb.com/title/tt0387808/